powróć na stronę główną

Szkolenia z zakresu pożaru, jego rozwoju, zjawisk pożarowych
linii gaśniczych, gaśniczych prądów wody, poruszania się
w zadymieniu, przygotowania sprzętowego do działań gaśniczych,
prowadzone przy współudziale zewnętrznej firmy szkoleniowej.
Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Dla przekazania
wiedzy, wykorzystujemy techniki labolatoryjne oraz symulatory.
Oferujemy kilka poziomów nauczania z tego zakresu.
Szkolenia i sympozja z zakresu działań ratowniczych, prowadzonych
przez jednostki straży pożarnych w których do czynienia mamy
z zwierzętami małymi oraz dużymi. Podczas nauki dowiesz się
najważniejszych rzeczy dotyczących bezpieczeństwa, taktyki oraz
postępowania podczas zdarzeń z udziałem zwierząt. Postępowanie
ratownicze jest ukierunkowane na polskie realia ratownicze.

Szkolenie ukierunkowane na aspekty związane z asekuracją strażaków
podczas działań ratowniczych lub gaśniczych. Podczas zajęć poruszane
są takie tematy jak przeszukiwanie pomieszczeń zadymionych,
asekuracja podczas działań,wyposażenie roty asekuracyjnej, techniki
ewakuacji poszkodowanego strażaka lub innej osoby poszkodowanej,
techniki pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas szkolenia
wykorzystywane są symulatory do ćwiczeń.
Zajęcia z ratownictwa wysokościowego realizowanego na poziome
podstawowym według zasad KSRG. Zajęcia przybliżyją zasady,
techniki, węzły, taktykę działań podczas ratownictwa na wysokości
oraz zagłębieniach. Realizujem także zajęcia z zakresu ratownictwa
technikami podstawowymi na skarpach oraz w zbiornikach.

Szkolenie dla strażaków z zasad i technik siłowego wejścia
do obiektów i pomieszczeń z użcyiem sprzętu burzącego
oraz tnącego. Szkolenie odbywa się na symulatorach.
Dodatkowo szkolenie zawiera elementy dostępu do obiektów
poprzez okna uchylone i nieuchylone.
Szkolenie z zakresu prostych technik poszukiwania osób zaginionych
w terenach otwartych. Tematyka szkolenia porusza zasady poruszania się,
przeszukiwania terenów, przygotowania sprzętowego oraz ubrań
ochronnych. Dodatkowo w zakresie szkolenia zawarte jest postępowanie
przedmedyczne z osobą poszkodowaną i w hipotermii.

Szkolenie z zakresu asekuracji podczas działań na wysokości
z użyciem sprzętu do działań na wysokości oraz innego sprzętu
zamiennego. Tematyka zawiera m.in. zasady asekuracji na
dachach, ścianach pionowych, na drabinach oraz w koszach.
Szkolenie z zakresu termowizji oraz kamer termowizyjnych w działaniach
straży pożarnej. Tematyka szkolenia obejmuje pojęcie termografii,
spektrum fal, aspektów technicznych kamer termowizyjnych,
zasad poruszania się i wykorzystania kamer IR.
Szkolenie z zakresu działań gaśniczych w budynkach wysokich
i wysokościowych. Podczas szkolenia przedstawione są takie
aspekty jak przygotowanie sprzętowe, prowadzenie linii
gaśniczych, wykorzystanie wody i technicznych urządzeń
w obiektach oraz zasady taktyki.
Szkolenie dla wszystkich co chcąc poznać elementy ochrony
osobistej strażaka. Podczas szkolenia kompleksowo omawiane
są ubrania ochronne, hełmy, rękawice, kominiarki, buty oraz
odzież użytkowana pod ubraniami.
Prowadzimy szerokie doradztwo w zakresie zakupów sprzętowych,
przygotowania jednostek do prowadzenia działań oraz wyposażania
pojazdów ratowniczych. Dodatkowo tworzymy koncepcję systemu
ratowniczego na poziomie gminny i powiatowym przeznaczonego
dla jednostek ochtoniczej straży pożarnej.
Szkolenie z zakresu zasad i elementów dowodzenia na poziomie
interwencyjnym w szczególności skierowane dla dowódców
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Szkolenia ma zadanie nauczyć wypracowywania prawidłowych decyzji podczas akcji oraz zarządzać
siłami i środkami. W szkoleniu wykorzystywane są plansze, makiety,
modele pojazdów oraz mapy.
Realizujemy także szkolenia z zakresu działań w ciasnych przestrzeniach, ratownictwa chemicznego na poziome podstawowym,
drabin przystawnych, aparatów powietrznych, studniach oraz działań przy instalacjach alternatywnych źródeł energii.


www . pyros . pl