PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ SKIEROWANĄ DLA FIRM, INSTYTUCJI, URZĘDÓW ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

          PIERWSZA POMOC w stanach zagrożenia życia lub zdrowia
      
Prowadzimy szkolenia oparte na najnowszych światowych
    wytycznych udzielania pomocy
                    ZAJĘCIA BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI
                 przewidziane dla przedszkolaków lub uczniów klas 
              podstawowych i nie tylko, mające na celu zaznajomić 
           dzieci z postępowaniem w razie zdarzeń niebezpiecznych

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
obejmują zagadnienia dotyczące pożaru i innych        
niebezpiecznych zagrożeń w pracy           
oraz życiu codziennym              

 

                                                    SZKOLENIE - "ZAMACH" 
                                                 ma  na  celu  przygotowanie  osób cywilnych na wypadek wystąpienia zdarzenia
                                              terrorystycznego lub zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (wichury,
                                           blackout, awarie przemysłowe, powodzie)

                                                       ZABEZPIECZENIE MIENIA PRYWATNEGO
                                                    Konsultacje w sprawie zagrożeń pożarowych i innych zdarzeń
                                                 niebezpiecznych twojego domu lub mieszkania. Opracowujemy, 
                                              wdrażamy domowe zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz
                                           do udzielnia pierwszej pomocy

ZABEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO  
Wyposażamy firmy w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia.  
Konsultacje w sprawie zagrożeń pożarowych i innych zdarzeń niebezpiecznych    
twojej firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej. Opracowujemy,      
wdrażamy zabezpieczenia przeciwpożarowe z zakresu oznakowania         
dróg ewakuacyjnych, podręcznego sprzętu gaśniczego,          
zabezpieczenia serwerów, szaf elektrycznych itp.,         
    
Instrukcje bepieczeństwa pożarowego                 

ZABEZPIECZAMY POJAZDY PRYWATNE I FIRMOWE PRZED POŻAREM
Zabezpieczenie pojazdów realizowane jest za pomocą specjalnych, bezobsługowych węży samogaszących,
instalowanych w komorze silnika lub pod kokpitem.